Het activiteitenrooster geeft een overzicht van de activiteiten het schooljaar door.

Activiteitenrooster

De Schaapskooi is een dynamische school, waarin wekelijks veel activiteiten plaatsvinden. In het activiteitenrooster staat een jaarplanning van de activiteiten. Ouders worden via de nieuwsbrief en via Klasbord verder geïnformeerd over de activiteiten.

Activiteitenrooster 2018-2019