Op deze pagina vindt u alle
informatie
die u als ouders over
onze school moet weten.

Inhoudelijke zaken als de Schoolgids
tot de gymtijden en de vakantiedata.

De Schaapskooi:

Is een open, christelijke ontmoetingsschool.
Wij tonen respect voor andere meningen en opvattingen.
De sfeer in de school is veilig en vertrouwd.
We leggen in het omgaan met elkaar de nadruk op respect en vertrouwen.
Heeft een veilige leeromgeving, waar het is er gezellig en kindvriendelijk is.
Is een plek waar je wordt aangesproken op wie je bent (relatie), wat je zelf kunt (autonomie) en wat je je kunt leren (competentie).   
Er wordt kwalitatief goed taal- lees en rekenonderwijs gegeven.
Is een Kanjerschool, waar aandacht is voor sociale en emotionele ontwikkeling.
Kernwoorden