Schoolgids

Schoolgids

Wij hebben de schoolgids verdeeld in 3 delen.

Schoolgids deel 1 
Het eerste deel gaat over de inhoud van het onderwijs: "Wie zijn we?"

Schoolgids deel 2 
Het tweede deel is het praktische deel met veel informatie over de dagelijkse gang van zaken: "Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe?"

Schoolgids deel 3
Het derde deel gaat over de schoolontwikkelingen: Wat deden we vorig jaar en wat gaan we dit jaar doen."

Naast het bezoeken van deze site kunt u een afspraak maken om de
school in bedrijf te zien. Dat kan elke schooldag.

Bel:  0548-614945 (tijdens schooluren)