In aparte ruimten van
de school vindt de TSO plaats.
Alle leidsters zijn opgeleid
in de Kanjer-aanpak net
als alle leerkrachten.

Verder informatie
 over de Tussen Schoolse Opvang
zoals;
- wat doen wij?
- wat zijn de afspraken?
- wat zijn de kosten?
- aan- en afmeldingen.

leest u hiernaast.

TSO

De Schaapskooi biedt leerlingen de gelegenheid om over te blijven op school. Samen met school en de OR maken wij afspraken over de organisatie van het overblijven. De eindverantwoordelijkheid ligt bij school. Aangezien steeds meer ouders buitenshuis werken, is het aantal kinderen op de TSO fors toegenomen. Daarom is het belangrijk dat u weet wat wij doen en dat u weet wat wij van u verwachten.
 
 
 

 
Wat doen wij?


Voor de ouders is het een geruststellende gedachte, dat de TSO zo goed mogelijk georganiseerd is. Op de Schaapskooi zijn het de overblijfkrachten die graag helpen om het overblijven van uw kind zo leuk mogelijk te maken.

Voor kinderen is het belangrijk om rustig een boterham te eten en lekker te kunnen spelen, om zo voldoende energie op te doen voor de middag.

Voor de leerkrachten vergemakkelijkt een goed georganiseerde overblijf de start van het middagprogramma.

 
Wat zijn de afspraken?


 1. Bekers en broodtrommels moeten voorzien zijn van naam en groep.
 2. Kinderen uit groep 1 worden door ons uit de klas opgehaald en naar beneden gebracht.
 3. Tijdens het gebed zijn we allemaal stil.
 4. Minimaal 1 boterham en 1 beker drinken moeten op. Wat verder overblijft van het lunchpakket wordt mee teruggegeven naar huis.
 5. Naast brood mag er een ontbijtkoek, een rijstewafel en/of een stuk fruit meegegeven worden. Géén snoep!
 6. We eten netjes en rustig, en blijven tijdens het eten aan tafel zitten.
 7. We blijven van andermans eten/drinken af.
 8. Na het dankgebed ruimen we onze spullen zelf op in de daarvoor bestemde kratten.
 9. Afhankelijk van de weersomstandigheden spelen we binnen of buiten.
 10. We gaan voorzichtig om met de spelmaterialen.
 11. Kiezen we een ander spel, dan ruimen we eerst alles op, zodat een ander kind hier ook`mee kan spelen.
 12. Net als in de groep hebben we respect voor elkaar.
 13. Tijdens de overblijf mogen de kinderen niet van het schoolplein af. Er wordt gespeeld onder toezicht van de overblijfkrachten.

Wij vragen u vriendelijk deze afspraken met uw kind(-eren) door te nemen. Om de overblijf zo goed mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk dat iedereen zich aan deze afspraken houdt.Wat zijn de kosten?


Een goed georganiseerde overblijf, waar uw kind zich thuis voelt is belangrijk, maar niet kosteloos. Het aanschaffen c.q. vervangen van speelgoed en/of andere materialen kost geld. Daarnaast zijn er overblijfkrachten nodig. Zij volgen jaarlijks cursussen, zodat uw kind zo goed mogelijk opgevangen wordt.

Indien u een kaart aanschaft, is deze de hele schoolperiode geldig. De kaart blijft op school en wordt meegegeven naar huis als hij vol is. Een nieuwe kaart kunt u kopen door het gevraagde bedrag over te maken op onderstaand bankrekeningnummer, of u betaalt contant. Graag gepast geld meegeven in de broodtrommel voor een kaart of bij incidenteel gebruik.

1 kaart van 25x € 32,50
1 kaart van 10x € 17,50
1 keer € 2,00

Rabobanknr.: NL92 RABO 0327.3398.37 t.n.v. overblijf de Schaapskooi

 
Aan- en afmeldingen


Aanmelden:

 • via de e-mail tso@schaapskooi-ikt.nl (uiterlijk vóór 8 uur 's morgens) of
 • via de inschrijflijsten (deze hangen bij de deur; hoofdingang)

U kunt éénmalig gebruikmaken van de overblijf, door uw kind 's morgens op de inschrijflijst bij te schrijven. Kinderen die wekelijks komen kunt u standaard op de lijst laten zetten, door dit te melden via de e-mail.

Afmelden:

Komt uw kind niet, denk er dan aan uw kind af te melden!
Bij ziekte kunt u uw kind afmelden via school (tel. 0548-614945).
Overige afmeldingen kunt u via de e-mail doorgeven.
Of u kunt uw kind afstrepen op de inschrijflijst.