Dit is de afkorting van
medezeggenschapsraad.
Elke school moet wettelijk
een MR hebben en wij dus ook.
Een belangrijke groep ouders en
leerkrachten, die meedenken over
de koers van de Schaapskooi.

 

Hiernaast vindt u extra
informatie hierover.

De Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Voor de MR geldt dat haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap (WMO).
De wet geef aan dat aan elke school een MR verbonden moet zijn. Een MR moet voor de helft bestaan uit ouders en voor de andere helft uit personeel.
De grootte van de MR wordt bepaald door het aantal leerlingen van de school. Voor de Schaapskooi betekent dit een MR ter grote van 6 tot 8 personen.
De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Voor alle MR-en van de stichting 'Ieder Kind Telt' is dit eenzelfde reglement. Dat is logisch omdat alle scholen deel uit maken van dezelfde stichting.
Belangrijkste doel en taak van de MR is toetsing van het schoolbeleid zoals dit door bestuur / de directeur van de school wordt vastgesteld. Hierbij moet worden gedacht aan het schoolplan en de schoolgids.
Voor sommige aangelegenheden heeft de MR instemmingsrecht, bijvoorbeeld vaststelling van het schoolplan, voor andere adviesrecht, bijvoorbeeld benoeming van een nieuwe directeur.

Er wordt ongeveer eens in de twee maanden vergaderd.
Wanneer u als ouder vragen heeft kunnen die via het onderstaande  mailadres worden ingestuurd:
 
Natuurlijk kunt u ook een van de leden van de MR direct aanspreken.
De MR van de Schaapskooi bestaat uit de volgende leden:
 
Leden vanuit het team:
  • Rineke Haandrikman
  • Mirjam Mollink
  • Annemarie Gottemaker
  • Marcel Markvoort (adviserend lid)

Als oudergeleding: 

Voorzitter:
Arjan Meijerink
Kervel 24
Tel.0548-622277


---------------------------

MR-lid:
Arjan Koldewe
Vroegeling 23
tel.0548-625747


--------------------------

MR-lid:
Ruben Minkjan
Walstro 50
Tel.0548-365298


 
 

Jaarverslagen

Hieronder staan de jaarverslagen voor u op een rijtje zodat u kunt
zien waar we het over gehad hebben de afgelopen jaren.

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2013 - 2014

Jaarverslag 2014 - 2015

Jaarverslag 2015 - 2016

Jaarverslag 2016 - 2017