Dit is de afkorting van
Ouderraad.
Een groep ouders die meehelpen in
woord en daad bij allerlei
activiteiten op school.
Tevens een belangrijke klankbordgroep.

 

Hiernaast leest u meer
over de OR en de leden
van de OR.

De Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad onderhoudt de contacten tussen de ouders en het schoolteam. Ook zorgt de OR voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten in school en vergadert 7 à 8 keer per jaar. Ouders worden lid van de OR om hun betrokkenheid met de school te vergroten en om bij te dragen aan een leuke schooltijd voor de kinderen. Naast onderstaande activiteiten verricht de OR ook nog hand- en spandiensten. Dit ter ondersteuning van het team. Want we hebben hier op school een enthousiast en actief team waar we trots op mogen zijn.

Als u vragen of opmerkingen voor de OR heeft, kunt u een e-mail sturen naar de hieronder vermelde contact gegevens. Op onze website kunt u ook de namen van de leden van de OR vinden, zodat u ook iemand persoonlijk kunt aanspreken. We horen graag van u.

De OR leden

 

 • Evelyn Dommerholt (OR lid)

 • Marloes Ligtenberg (OR lid)

 

 • Liesbeth Snellink (OR lid)

 

 • Frank Kobes (OR lid)
 
 
 • Liesbeth Stokvis (OR lid)

 • Maaike van de Maat (OR lid)

Activiteiten

 • Meehelpen met het organiseren van Sinterklaas, Kerst en Pasen;
 • Kleding inzameling;
 • Avond 4-daagse;
 • Kerstwandeling;
 • Laatste schooldag;
 • Contact onderhouden met school en tussenschoolse opvang;
 • Fancy Fair / Bonte avonden / jubilea;
 • Voorleesontbijt;
 • Zendingscommissie;
 • Ouderbijdrage innen en beheren;
 • Schoolfotograaf.


Bijdrage klassenouders

Klassenouders geven tijdens de juffen- en meestersdag een kleine attentie namens de leerlingen aan de leerkrachten. Hiervoor werd altijd een bijdrage per kind gevraagd. Om dit te versoepelen heeft de OR besloten alle klassenouders hiervoor een budget te geven.

Bekijk hier de brief die naar de klassenouders is gegaan.

Toelichting Ouderbijdrage innen en beheren

De penningmeester int in oktober/november de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00. Van uw bijdrage bekostigen we alle genoemde activiteiten. Daarnaast draagt de OR bij aan de schoolreisjes, attenties voor langdurig zieke kinderen, petjes kanjertraining, decoreergroep, etc.

Bekijk hier de brief over de ouderbijdrage.

Enquête schoolreisje

Wilt u de uitslag van de enquête over het schoolreisje nog eens nalezen, klik dan hier.

Contact gegevens

Kuperserf 47
7443 HC Nijverdal
telefoon: 0548-614945
fax: 0548-615198
e-mail: or@schaapskooi-ikt.nl

Notulen en Jaarverslagen

Hieronder staan de Notulen en Jaarverslagen voor u op een rijtje zodat u kunt zien waar we het over gehad hebben de afgelopen jaren.

Notulen van schooljaar 2018-2019

5 november 2018

10 september 2018